Фармацеути| Farmaceuti

Курсеви означена са "Фармацеути| Farmaceuti"

Акутно оштећење бубрега у клиничкој пракси

Евиденциони број: А-1-1642/21

Организатор: Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу

Цена: 4.000,00 дин

Дужина трајања решавања теста: 5 сати

Број бодова за учешће: 5

Руководилац курса: Проф. др Дејан Петровић

Предавачи: Проф. др Дејан Петровић

Циљна група: Лекари, Фармацеути, Биохемичари, Медицинске сестре, Здравствени техничари

Врста едукације: Електронски тест

Број питања: 50

 

 

Индивидуализација доза лекова код пацијената са ослабљеном функцијом бубрега

Евиденциони број: A-1-980/21

Организатор: Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу

Цена: 4.000,00 дин

Дужина трајања решавања теста: 4 сатa

Број бодова за учешће: 4

Руководилац курса: Проф. др Слободан Јанковић

Предавачи: Проф. др Слободан Јанковић

Циљна група: Лекари, Фармацеути

Врста едукације: Електронски тест

Број питања: 50

 

 

Значај комплијансе/адхеренце за очување репродуктивног здравља жене

Евиденциони број: Д-1-258/21

Организатор: Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу

Цена: 1.000,00 дин

Дужина трајања решавања теста: 5 сати

Број бодова за учешће: 5

Руководилац курса: Проф. др Душан Ђурић

Предавачи: Проф. др Душан Ђурић, Проф. др Владимир Јаковљевић, Прим др Весна Ђурић, Др Катарина Икодиновић, вмс Ивана Илић,вмс Јованка Васић, вмс Гордана Симић

Циљна група: Лекари, Фармацеути, Фармацеутски техничари

Врста едукације: Електронски тест

Број питања: 50

 

 

Дисбиоза вагиналне микробиоте – орална примена пробиотика

Евиденциони број: Д-1-233/21

Организатор: Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу

Цена: 1.000,00 дин

Дужина трајања решавања теста: 6 сати

Број бодова за учешће: 5

Руководилац курса: Проф. др Душан Ђурић

Предавачи: Проф. др Душан Ђурић, Проф. др Владимир Јаковљевић, Прим др Весна Ђурић, Др Катарина Икодиновић, вмс Ивана Илић,вмс Јованка Васић, вмс Гордана Симић

Циљна група: Лекари, Фармацеути, Фармацеутски техничари

Врста едукације: Електронски тест

Број питања: 50

 

 

Решавање терапијских дилема у савременом алгоритму лечења дијабетес мелитуса тип 2

Евиденциони број: A-1-211/21

Организатор: Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу

Цена: 4.000,00 дин

Дужина трајања решавања теста: 6 сати

Број бодова за учешће: 5

Руководилац курса: Проф. др Александар Ђукић

Циљна група: Лекари, Стоматолози, Фармацеути, Биохемичари, Интернисти, Општа медицина, Медицинске сестре, Здравствени техничари

Врста едукације: Електронски тест

Број питања: 50

 

 

Процес увођења и подешавања терапије инсулином пацијената са дијабетес мелитусом тип 2

Евиденциони број: A-1-210/21

Организатор: Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу

Цена: 4.000,00 дин

Дужина трајања решавања теста: 6 сати

Број бодова за учешће: 5

Руководилац курса: Проф. др Александар Ђукић

Циљна група: Лекари, Стоматолози, Фармацеути, Биохемичари, Интернисти, Општа медицина, Медицинске сестре, Здравствени техничари

Врста едукације: Електронски тест

Број питања: 50

 

 

Практични аспекти терапије базалним аналозима инсулина пацијената са типом 2 дијабетес мелитуса

Евиденциони број: A-1-209/21

Организатор: Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу

Цена: 4.000,00 дин

Дужина трајања решавања теста: 6 сати

Број бодова за учешће: 5

Руководилац курса: Проф. др Александар Ђукић

Циљна група: Лекари, Стоматолози, Фармацеути, Биохемичари, Интернисти, Општа медицина, Медицинске сестре, Здравствени техничари

Врста едукације: Електронски тест

Број питања: 50

 

 

Пробиотици, пребиотици и синбиотици

Евиденциони број: Д-1-158/21

Организатор: Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу

Цена: 1.000,00 дин

Дужина трајања решавања теста: 6 сати

Број бодова за учешће: 5

Руководилац курса: Проф. др Душан Ђурић

Предавачи: Проф. др Душан Ђурић, Проф. др Владимир Јаковљевић, Прим др Весна Ђурић, вмс Ивана Илић, вмс Јованка Васић, вмс Гордана Симић

Циљна група: Лекари, Стоматолози, Фармацеути, Фармацеутски техничари

Врста едукације: Електронски тест

Број питања: 50

   

Клиничка фитотерапија – интеракције биљних лекова и лекова на проскрипцију

Евиденциони број: Д-1-644/20

Организатор: Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу

Цена: 1.000,00 дин

Дужина трајања решавања теста: 6 сати

Број бодова за учешће: 5

Руководилац курса: Проф. др Душан Ђурић

Предавачи: Проф. др Душан Ђурић, Проф. др Владимир Јаковљевић, Прим др Весна Ђурић, вмс Ивана Илић, вмс Јованка Васић, вмс Гордана Симић

Циљна група: Лекари, Фармацеути, Медицинске сестре, Здравствени техничари, Фармацеутски техничари

Врста едукације: Електронски тест

Број питања: 50

   

Рекурентне некомпликоване инфекције уринатног тракта (UTI)

Евиденциони број: Д-1-643/20

Организатор: Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу

Цена: 1.000,00 дин

Дужина трајања решавања теста: 6 сати

Број бодова за учешће: 5

Руководилац курса: Проф. др Душан Ђурић

Предавачи: Проф. др Душан Ђурић, Проф. др Владимир Јаковљевић, Прим др Весна Ђурић, вмс Ивана Илић, вмс Јованка Васић, вмс Гордана Симић

Циљна група: Лекари, Фармацеути, Медицинске сестре, Здравствени техничари, Фармацеутски техничари

Врста едукације: Електронски тест

Број питања: 50