Циклус КМЕ " Фармакотерапијски водичи у примарној и секундарној здравственој заштити"

 

Циклус КМЕ

Фармакотерапијски водичи у примарној и секундарној здравственој заштити


Поштовани полазници,

Овај циклус КМЕ (континуиране медицинске едукације) у организацији Факултета Медицинских наука у Крагујевцу, обухвата следећа подручја:

 • Примена лекова код специфичних популација (стари, деца, труднице)
 • Специфичне манифестације и презентације болести зависно од узраста пацијента
 • Актуелни фармакотерапијски водичи

Наставне јединице обухватају:

 • Фармакотерапијске мере и поступке у рационалној примени лекова и медицинских средстава
 • Пружање информација општој и стручној јавности о лековима и медицинским средствима
 • Спровођење фармакотерапијских протокола
 • Пријављивање нежељених догађаја и нежељених реакција на лекове и медицинска средства
 • Праћење исхода терапије, у циљу оптимизације терапије и побољшања исхода лечења
 • Интеракције лекова са другим лековима
 • Спровођење превентивних мера за очување, заштиту и унапређење здравља становништва

За полазнике су предвиђени следећи курсеви:

 1. А-1-1749/20 Метаболички синдром и његове компликације – поливалентни приступ здравственој заштити. (5 бодова) 

 2. В-1477/20-II Аугментација осеоинтеграције – митови или стварност. (5 бодова) 

 3. Д-1-642/20 Миметици инкретина и глифлозини у терапији шећерне болести тип 2. (5 бодова)

 4. Д-1-643/20 Рекурентне некомпликоване инфекције уринатног тракта (UTI). (5 бодова)