Циклус КМЕ "Савремено лечење Т2ДМ инсулином"

поводом 100 година од открића инсулина

Циклус КМЕ "Савремено лечење T2DM инсулином" 


Поштоване колеге,

Прошло је 100 година од када су Frederick Banting и Charles Best екстраховали инсулин из панкреаса, те га уз помоћ John Macleod-а и James Collip-а пречистили и годину дана касније успешно применили на пацијентима оболелим од дијабетеса. 

Од тада историја развоја препарата инсулина је историја континуираних напора усавршавања и унапређивања његових ефеката, у служби постизања и одржавања добре контроле гликемије. 

Поводом 100 годишњице открића инсулина Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу организује циклус континуираних медицинских едукација посвећен савременој инсулинској терапији. 

Циклус се састоји из три курса која пружају оквир за овладавање вештинама увођења, титрације и интензивирања инсулинске терапије у дијабетес мелитусу тип 2. 

  1. А-1-210/21. Процес увођења и подешавања терапије инсулином пацијената са дијабетес мелитусом тип 2. (5 бодова) 

  2. А-1-209/21. Практични аспекти терапије базалним аналозима инсулина пацијената са типом 2 дијабетес мелитуса. (5 бодова) 

  3. А-1-211/21. Решавање терапијских дилема у савременом алгоритму лечења дијабетес мелитуса тип 2. (5 бодова)