Циклус КМЕ "OTC (Over the Counter) лекови, биљни лекови, дијететски суплементи"

 

Циклус КМЕ

OTC (Over the Counter) лекови, биљни лекови, дијететски суплементи


Поштовани полазници,

Овај циклус КМЕ (континуиране медицинске едукације) у организацији Факултета Медицинских наука у Крагујевцу, обухвата следећа подручја:

 • Самомедикација
 • Нутрицеутика
 • Фитотерапија

Наставне јединице обухватају:

 • Улога здравствених радника у самомедикацији,
 • Принципи самомедикације,
 • Ризици самомедикације: интеракције, нежелјена дејства, контраиндикације та примену ОТЦ производа,
 • Ризици самомедикације код хроничних болесника, код старијих особа и деце,
 • Утицај хране на кинетику лекова, биотрансформацију и фармакодинамију лекова
 • Традиционална и рационална фитотерапија,
 • Лековите биљне дроге и препарати биљних дрога и њихови главни састојци.
 • Нежељена дејства, токсичност и интеракције биљних лекова.

За полазнике су предвиђени следећи курсеви:

 1. А-1-1748/20 Метаболички поремећаји у синдрому полицистичних јајника (PCOS) – примена инозитола. (5 бодова) 

 2. Д-1-644/20 Клиничка фитотерапија – интеракције биљних лекова и лекова на проскрипцију. (5 бодова) 

 3. Д-1-158/21 Пробиотици, пребиотици и синбиотици. (5 бодова)

 4. Д-1-233/21 Дисбиоза вагиналне микробиоте – орална примена пробиотика (5 бодова)

 5. Д-1-258/21 Значај комплијансе/адхеренце за очување репродуктивног здравља жене (5 бодова)