Е-Uplatnica za kurs

Kurs: Mimetici inkretina i gliflozini u terapiji šećerne bolesti tip 2

Primalac: Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu

Svrha uplate: Kotizacija za KME D-1-642/20

Iznos: 1000,00 dinara

Račun primaoca: 840-1226666-19

Kontrolni broj (model 97): 18

Poziv na broj: D164220