Е-Uplatnica za kurs

Kurs: Metabolički sindrom i njegove komplikacije – polivalentni pristup zdravstvenoj zaštiti

Primalac: Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu

Svrha uplate: Kotizacija za KME A-1-1749/20

Iznos: 1000,00 dinara

Račun primaoca: 840-1226666-19

Kontrolni broj (model 97): 75

Poziv na broj: A1174920