Е-Uplatnica za kurs

Kurs: Akutno oštećenje bubrega u kliničkoj praksi

Primalac: Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu

Svrha uplate: Kotizacija za KME A-1-1642/21

Iznos: 4000,00 dinara

Račun primaoca: 840-1226666-19

Kontrolni broj (model 97): 65

Poziv na broj: A1164221