Е-Uplatnica za kurs

Kurs: Individualizacija doza lekova kod pacijenata sa oslabljenom funkcijom bubrega

Primalac: Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu

Svrha uplate: Kotizacija za KME A-1-980/21

Iznos: 4000,00 dinara

Račun primaoca: 840-1226666-19

Kontrolni broj (model 97): 29

Poziv na broj: A198021