Е-Uplatnica za kurs

Kurs: Značaj komplijanse/adherence za očuvanje reproduktivnog zdravlja žene

Primalac: Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu

Svrha uplate: Kotizacija za KME D-1-258/21

Iznos: 1000,00 dinara

Račun primaoca: 840-1226666-19

Kontrolni broj (model 97): 76

Poziv na broj: D125821