Е-Uplatnica za kurs

Kurs: Disbioza vaginalne mikrobiote – oralna primena probiotika

Primalac: Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu

Svrha uplate: Kotizacija za KME D-1-233/21

Iznos: 1000,00 dinara

Račun primaoca: 840-1226666-19

Kontrolni broj (model 97): 10

Poziv na broj: D123321