Е-Uplatnica za kurs

Kurs: Rešavanje terapijskih dilema u savremenom algoritmu lečenja dijabetes melitusa tip 2

Primalac: Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu

Svrha uplate: Kotizacija za KME A-1-211/21

Iznos: 4000,00 dinara

Račun primaoca: 840-1226666-19

Kontrolni broj (model 97): 63

Poziv na broj: A121121