Е-Uplatnica za kurs

Kurs: Praktični aspekti terapije bazalnim analozima insulina pacijenata sa tipom 2 dijabetes melitusa

Primalac: Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu

Svrha uplate: Kotizacija za KME A-1-209/21

Iznos: 4000,00 dinara

Račun primaoca: 840-1226666-19

Kontrolni broj (model 97): 81

Poziv na broj: A120921