Е-Uplatnica za kurs

Kurs: Klinička fitoterapija – interakcije biljnih lekova i lekova na proskripciju

Primalac: Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu

Svrha uplate: Kotizacija za KME D-1-644/20

Iznos: 1000,00 dinara

Račun primaoca: 840-1226666-19

Kontrolni broj (model 97): 97

Poziv na broj: D164420