Фармацеутски техничари | Farmaceutski tehničari

Курсеви означена са "Фармацеутски техничари | Farmaceutski tehničari"

Значај комплијансе/адхеренце за очување репродуктивног здравља жене

Евиденциони број: Д-1-258/21

Организатор: Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу

Цена: 1.000,00 дин

Дужина трајања решавања теста: 5 сати

Број бодова за учешће: 5

Руководилац курса: Проф. др Душан Ђурић

Предавачи: Проф. др Душан Ђурић, Проф. др Владимир Јаковљевић, Прим др Весна Ђурић, Др Катарина Икодиновић, вмс Ивана Илић,вмс Јованка Васић, вмс Гордана Симић

Циљна група: Лекари, Фармацеути, Фармацеутски техничари

Врста едукације: Електронски тест

Број питања: 50

 

 

Дисбиоза вагиналне микробиоте – орална примена пробиотика

Евиденциони број: Д-1-233/21

Организатор: Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу

Цена: 1.000,00 дин

Дужина трајања решавања теста: 6 сати

Број бодова за учешће: 5

Руководилац курса: Проф. др Душан Ђурић

Предавачи: Проф. др Душан Ђурић, Проф. др Владимир Јаковљевић, Прим др Весна Ђурић, Др Катарина Икодиновић, вмс Ивана Илић,вмс Јованка Васић, вмс Гордана Симић

Циљна група: Лекари, Фармацеути, Фармацеутски техничари

Врста едукације: Електронски тест

Број питања: 50

 

 

Пробиотици, пребиотици и синбиотици

Евиденциони број: Д-1-158/21

Организатор: Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу

Цена: 1.000,00 дин

Дужина трајања решавања теста: 6 сати

Број бодова за учешће: 5

Руководилац курса: Проф. др Душан Ђурић

Предавачи: Проф. др Душан Ђурић, Проф. др Владимир Јаковљевић, Прим др Весна Ђурић, вмс Ивана Илић, вмс Јованка Васић, вмс Гордана Симић

Циљна група: Лекари, Стоматолози, Фармацеути, Фармацеутски техничари

Врста едукације: Електронски тест

Број питања: 50

   

Клиничка фитотерапија – интеракције биљних лекова и лекова на проскрипцију

Евиденциони број: Д-1-644/20

Организатор: Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу

Цена: 1.000,00 дин

Дужина трајања решавања теста: 6 сати

Број бодова за учешће: 5

Руководилац курса: Проф. др Душан Ђурић

Предавачи: Проф. др Душан Ђурић, Проф. др Владимир Јаковљевић, Прим др Весна Ђурић, вмс Ивана Илић, вмс Јованка Васић, вмс Гордана Симић

Циљна група: Лекари, Фармацеути, Медицинске сестре, Здравствени техничари, Фармацеутски техничари

Врста едукације: Електронски тест

Број питања: 50

   

Рекурентне некомпликоване инфекције уринатног тракта (UTI)

Евиденциони број: Д-1-643/20

Организатор: Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу

Цена: 1.000,00 дин

Дужина трајања решавања теста: 6 сати

Број бодова за учешће: 5

Руководилац курса: Проф. др Душан Ђурић

Предавачи: Проф. др Душан Ђурић, Проф. др Владимир Јаковљевић, Прим др Весна Ђурић, вмс Ивана Илић, вмс Јованка Васић, вмс Гордана Симић

Циљна група: Лекари, Фармацеути, Медицинске сестре, Здравствени техничари, Фармацеутски техничари

Врста едукације: Електронски тест

Број питања: 50

   

Миметици инкретина и глифлозини у терапији шећерне болести тип 2

Евиденциони број: Д-1-642/20

Организатор: Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу

Цена: 1.000,00 дин

Дужина трајања решавања теста: 6 сати

Број бодова за учешће: 5

Руководилац курса: Проф. др Душан Ђурић

Предавачи: Проф. др Душан Ђурић, Проф. др Владимир Јаковљевић, Прим др Весна Ђурић, вмс Ивана Илић, вмс Јованка Васић, вмс Гордана Симић

Циљна група: Лекари, Фармацеути, Медицинске сестре, Здравствени техничари, Фармацеутски техничари

Врста едукације: Електронски тест

Број питања: 50

   

Аугментација осеоинтеграције – митови или стварност

Евиденциони број: В-1477/20-II

Организатор: Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу

Цена: 1.000,00 дин

Дужина трајања решавања теста: 6 сати

Број бодова за учешће: 5

Руководилац курса: Проф. др Душан Ђурић

Предавачи: Проф. др Душан Ђурић, Проф. др Владимир Биочанин

Циљна група: Лекари, Фармацеути, Стоматолози

Врста едукације: Електронски тест

Број питања: 50