Фармацеути| Farmaceuti

Курсеви означена са "Фармацеути| Farmaceuti"

Миметици инкретина и глифлозини у терапији шећерне болести тип 2

Евиденциони број: Д-1-642/20

Организатор: Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу

Цена: 1.000,00 дин

Дужина трајања решавања теста: 6 сати

Број бодова за учешће: 5

Руководилац курса: Проф. др Душан Ђурић

Предавачи: Проф. др Душан Ђурић, Проф. др Владимир Јаковљевић, Прим др Весна Ђурић, вмс Ивана Илић, вмс Јованка Васић, вмс Гордана Симић

Циљна група: Лекари, Фармацеути, Медицинске сестре, Здравствени техничари, Фармацеутски техничари

Врста едукације: Електронски тест

Број питања: 50

   

Аугментација осеоинтеграције – митови или стварност

Евиденциони број: В-1477/20-II

Организатор: Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу

Цена: 1.000,00 дин

Дужина трајања решавања теста: 6 сати

Број бодова за учешће: 5

Руководилац курса: Проф. др Душан Ђурић

Предавачи: Проф. др Душан Ђурић, Проф. др Владимир Биочанин

Циљна група: Лекари, Фармацеути, Стоматолози

Врста едукације: Електронски тест

Број питања: 50

   

Метаболички синдром и његове компликације – поливалентни приступ здравственој заштити

Евиденциони број: А-1-1749/20

Организатор: Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу

Цена: 1.000,00 дин

Дужина трајања решавања теста: 6 сати

Број бодова за учешће: 5

Руководилац курса: Проф. др Душан Ђурић

Предавачи: Проф. др Душан Ђурић, Проф. др Владимир Биочанин

Циљна група: Лекари, Фармацеути, Стоматолози

Врста едукације: Електронски тест

Број питања: 50

   

Метаболички поремећаји у синдрому полицистичних јајника (PCOS) – примена инозитола

Евиденциони број: А-1-1748/20

Организатор: Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу

Цена: 1.000,00 дин

Дужина трајања решавања теста: 6 сати

Број бодова за учешће: 5

Руководилац курса: Проф. др Душан Ђурић

Циљна група: Лекари, Фармацеути

Врста едукације: Електронски тест

Број питања: 50